Formulieren

Indien ik voor u de aanvraag van een Omgevingsvergunning verzorg, heb ik enkele gegevens van u nodig.

  • De aanvraag kan slechts op één naam worden ingediend.
  • U machtigt mij voor het aanvragen van de vergunning. De correspondentie van de gemeente verloopt via mijn kantoor. De factuur voor de leges wordt door de gemeente aan u verzonden.
  • In het kader van de wet AVG ga ik discreet met uw persoonsgegevens om. Dit formulier zal na beëindiging van mijn werkzaamheden voor uw aanvraag worden verwijderd uit mijn digitaal archief.

Aanvraag Omgevingsvergunning particulieren

Aanvraag Omgevingsvergunning bedrijven