OLO formulier

Om uw aanvraag digitaal te kunnen indienen bij het OLO, het Omgevingsloket, heb ik enkele gegevens nodig.

Voor het afgeven van een Omgevingsvergunning rekent de gemeente leges.

De grondslag van die leges verschillen sterk per gemeente, maar zijn altijd gebaseerd op een percentage van de bouwkosten. Alleen de gemeente Den Haag laat door een extern bedrijf de bouwkosten bepalen. In onderling overleg  zullen we de bouwsom bepalen voor de overige gemeentes. Zij zullen in het vergunning traject aangeven of ze ons voorstel overnemen. Graag alle onderstaande velden in te vullen?

  Geslacht:
  manvrouw

  Geeft u toestemming voor het beschikbaarstellen van uw persoonsgegevens?
  janee

  Geeft u toestemming voor het beschikbaarstellen van de bouwkosten?
  janee

  In het kader van de wet op de Privacy heeft u de mogelijkheid een keuze te maken of u de gemeente wel of geen toestemming wilt verlenen om bovenstaande gegevens aan derden beschikbaar te stellen, die het bouwplan komen inzien bij de gemeente tijdens de looptijd van de vergunningaanvraag. Met nee beantwoorden  heeft geen nadelige invloed op de snelheid van het behandelen van uw aanvraag.

  De aanvraag kan slechts op één naam worden ingediend.

  • U machtigt mij voor het aanvragen van de vergunning. De correspondentie van de gemeente verloopt via mijn kantoor. De factuur voor de leges wordt door de gemeente aan u verzonden.
  • In het kader van de wet AVG ga ik discreet met uw persoonsgegevens om. Dit formulier zal na beëindiging van mijn werkzaamheden voor uw aanvraag worden verwijderd uit mijn digitaal archief.